Euro istorija

1957 m. pasirašyta Romos sutartis, įsteigusi Europos atominės energijos bendriją (Euratomas) ir Europos ekonominę bendriją (EEB). Valstybės narės siekė pašalinti tarp jų esančius prekybos ir muitų tarifų barjerus bei sukurti bendrą rinką.

1979 m. devynių EEB valstybių narių (Airijos, Belgijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Prancūzijos, Vakarų Vokietijos) vyriausybės ir centriniai bankai sukūrė Europos pinigų sistemą (EPS), kurios tikslas buvo judėti bendrosios valiutos link.

1988 m. Europos Vadovų Taryba, t. y. valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino siekį sukurti Ekonominę ir pinigų sąjungą (EPS). Tuometinio Europos Komisijos pirmininko Jacques Delors vadovaujamas ekspertų Komitetas išanalizavo būdus, kaip sukurti EPS. Jo pranešime, kuris žinomas kaip Deloro pranešimas (the Delors Report), numatyti trys kūrimo etapai.

1992 m. dvylikos Europos Sąjungos (ES) valstybių narių atstovų pasirašytoje ES sutartyje (Mastrichto sutartyje) numatyta įvesti ES bendrąją valiutą ir įsteigti Europos centrinį banką.

1995 m. gruodžio mėn. Madride ES Vadovų Taryba nusprendė būsimą bendrąją valiutą vadinti euro (lietuviška forma neoficialiuose dokumentuose – euras). Oficialus euro grafinis ženklas € sukurtas iš graikų kalbos raidės epsilon, reiškiančios pirmąją žodžio „Europa“ raidę. Ženklas perbrauktas dviem horizontaliais brūkšniais, kurie simbolizuoja stabilumą euro zonoje. Eurui žymėti naudojamas abėcėlinis kodas „EUR“ ir skaitmeninis kodas „978“.

Nuo 1999 m. sausio 1 d. naujas piniginis vienetas euras pakeitė nacionalines valiutas elektroniniuose pervedimuose vienuolikoje valstybių: Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Vokietijoje, prie jų nuo 2001 m. pradžios prisijungė ir Graikija.

2002 m. sausio 1 d. dvylikoje Europos Sąjungos valstybių narių pasirodė grynieji eurai.

2007 m. sausio 1 d. eurai į apyvartą įvesti Slovėnijoje. Tai – pirmoji šalis iš naujųjų ES valstybių narių, įvedusi eurą.

2008 m. sausio 1 d. eurą įsivedė dar dvi Europos Sąjungos valstybės - Kipras ir Malta.

2009 m. sausio 1 d. euras įvestas Slovakijoje.

2011 m. sausio 1 d. euras įvestas Estijoje.

2014 m. sausio 1 d. euras įvestas Latvijoje.

2015 m. sausio 1 d. euras įvestas Lietuvoje.