Spausdinti

Europos pinigų sistema

Prieš įvedant eurą kai kurių Europos Sąjungos (ES) valstybių narių valiutos buvo susietos Europos pinigų sistemoje (EPS), egzistavusioje nuo 1979 m. iki 1999 m.

EPS turėjo tris pagrindines dalis:

  • Ekiu, Europos Bendrijos apskaitos piniginis vienetas. Ekiu sudarė Bendrijos valstybių narių valiutų krepšelis, suformuotas atsižvelgiant į šalių BVP ir prekybos dalį Bendrijoje. Ekiu, kaip oficiali valiuta, buvo įvestas 1978 m. gruodžio 18 d. Jis naudotas tik negrynųjų (sąskaitų) pinigų pavidalu iki euro įvedimo.
  • Valiutų kurso mechanizmas (VKM). VKM dalyvaujančios Bendrijos valstybės turėjo nustatyti ir palaikyti savo valiutų nustatytus kursus kitų valiutų atžvilgiu leisdamos savo valiutoms svyruoti nustatytose ribose. Be to, buvo nustatyti valiutų paritetai, vadinamieji valiutų baziniai kursai, ekiu atžvilgiu ir paritetų ribos. Dėl 1992–1993 metų valiutų krizės VKM susilpnėjo, kai kurios šalys iš šio mechanizmo pasitraukė. VKM nedalyvavo tik Švedija.
  • Europos piniginio bendradarbiavimo fondas. Jis įkurtas dar 1973 m. ir buvo sąlyginis – VKM dalyvaujančių valstybių centriniai bankai turėjo galimybę automatiškai gauti tam tikro dydžio trumpalaikes (ilgiausiai – devyniems mėnesiams) paskolas iš kitų centrinių bankų, jeigu reikėdavo atlikti intervencijas užsienio valiutų rinkose, kai nacionalinės valiutos kursas ekiu atžvilgiu viršydavo nustatytą ribą. Buvo numatyta galimybė paimti ir ilgesnio laikotarpio paskolas, bet joms reikėjo Bendrijos Ministrų tarybos leidimo. Kiek žinoma, ilgesnio laikotarpio paskolos neprašė nė vienas centrinis bankas, dalyvavęs VKM.

1999 m. sausio 1 d. įvedus eurą, EPS nustojo egzistavusi.