BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Sukurti produktai

1046 Viso įrašų
iki
Rodyti viską
Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Viešosios įstaigos „Šiuolaikinių didaktikų centras“ ekspertų grupės parengtą  Pedagogų kompetencijų vertinimo, jų pripažinimo ir taikymo profesinėje veikloje instrumentų paketą sudaro mokytojų ir pagalbos mokiniui (išskyrus psichologus) atnaujintas kompetencijų aprašas (toliau – Kompetencijų aprašas) ir pedagogų kompetencijų vertinimo įrankių rinkinys (toliau – Kompetencijų vertinimo rinkinys), skirtas pedagogų kompetencijų nustatymui, pripažinimui ir profesinio augimo planavimui. Kompetencijų aprašas ir Kompetencijų vertinimo rinkinys taikomas pedagogo kvalifikaciją turintiems asmenims.

Kompetencijų aprašas reglamentuoja pedagogų, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 2011, Nr. 38-1804), profesinės veiklos kompetencijų sritis, lygmenis bei jų turinį. Kompetencijų aprašu nustatomos pedagogo profesinio tobulėjimo gairės, padedančios pedagogui įsivertinti profesinę veiklą, numatyti ir tikslingai planuoti tolesnį profesinį augimą bei tobulėjimą.

Kompetencijų aprašas ir Kompetencijų vertinimo rinkinys taikomas šiais atvejais: a) pedagogų profesinės veiklos įsivertinimui ir refleksijai; b) nusakant reikalavimus pedagogų profesinei veiklai; c) planuojant pedagogų karjeros galimybes; d) vertinant pedagogų profesines kompetencijas ir veiklos rezultatus; e) rengiant ir įgyvendinant pedagogų kompetencijų tobulinimo programas.

Šiame dokumente pateikti pedagogo profesijos kompetencijų vertinimo instrumentai yra įrankis kasmetiniam pedagogų profesinių kompetencijų į(si)vertinimui, siekiant jas tikslingai, nuosekliai, konstruktyviai ir sistemingai tobulinti.

Tikimasi, kad šis dokumentas taps pedagogo karjeros gairėmis.

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Viešosios įstaigos „Socialinių inovacijų institutas“ ekspertų grupės parengta Metodinė priemone „Pradedančiųjų pedagogų stažuotė“ švietimo įstaigos steigėjui/savininkui/priežiūros institucijai siekiama padėti steigėjo institucijai formuoti teigiamą požiūrį į pedagoginę stažuotę, geriau suprasti jos prasmę ir procesinius elementus. Metodinėje priemonėje išsamiai aptariama, kokia yra pradedančiojo mokytojo stažuotės samprata, pateikiama jos organizavimo užsienio šalyse pavyzdžių. Supažindinama, kaip stažuotė planuojama, organizuojama, vykdoma ir įvertinama. Pristatomos rekomendacijos, kaip priežiūros institucija gali prisidėti prie stažuočių veiksmingo įgyvendinimo bendradarbiaudama su švietimo įstaigomis, švietimo centrais ir kitomis priežiūros institucijomis.

Tikimasi, kad metodinė priemonė paskatins savivaldybių švietimo skyrius ir savivaldybėje veikiančias švietimo paramos institucijas aktyviai prisidėti įgyvendinant pedagogines stažuotes, gerins savivaldybėse veikiančių švietimo įstaigų ugdymosi proceso organizavimo ir rezultatų plačiąja prasme kokybę, padės suprasti ugdymo įstaigoms, kad pagalba, randant pedagogus ir įvesdinant juos į sėkmingą profesinę veiklą, nėra tik pačios įstaigos ar tik pedagogo reikalas. Taip pat padės atrasti naujų galimybių ir priemonių, skatinančių savivaldybes tapti švietimo inovacijų diegimo lyderėmis, padės spręsti pedagogų trūkumo klausimus, augins pasitikėjimą ugdymo įstaigomis.

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Viešosios įstaigos „Socialinių inovacijų institutas“ ekspertų grupės parengta Metodinė priemonė „Pradedančiųjų pedagogų stažuotė“ stažuotės vadovui skirta pradedančiųjų pedagogų stažuočių vadovams, laikomiems aktyviais pedagoginės stažuotės dalyviais. Priemonės tikslas – išsamiau išanalizuoti stažuotės vadovo atsakomybes ir galimybes, susijusias su dalyvavimu vykdant pedagoginę stažuotę, taip pat padėti formuoti nuostatą apie pedagoginės stažuotės prasmę, kelti ir įgyvendinti stažuotės idėjas bei pritaikyti įgytą patirtį įvairiuose kontekstuose. Priemonėje apibendrintos stažuotės vadovų patirtys, kuriomis galėtų pasinaudoti pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų dėstytojai, praktikų vadovai, siekdami gerinti studijų kokybę, taip pat aukštųjų mokyklų atstovai, kurie ketina prisidėti ar jau prisideda prie mokymų, konsultacijų ir kitų renginių pradedantiesiems pedagogams ir mentoriams organizavimo. Metodinėje priemonėje išsamiai aptariama, kaip įsivertinti turimas stažuotės vadovo kompetencijas, kokios gali būti jo veiklos, kaip teikti paramą stažuotojui, kaip užtikrinti stažuotės proceso kokybę ir kelti idėjas, kaip turimas patirtis būtų galima pritaikyti ne tik globojant pradedančiuosius pedagogus, bet taip pat stiprinant jų pasirengimą studijų metu.

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Viešosios įstaigos „Socialinių inovacijų institutas“ ekspertų grupės parengta Metodinė priemone „Pradedančiųjų pedagogų stažuotė“ švietimo įstaigos administracijai siekiama atskleisti pedagoginės stažuotės reikšmę ir jos teikiamas galimybes, supažindinti su jos įgyvendinimo etapais, stažuotės dalyvių funkcijomis ir atsakomybėmis, pateikti naudingų patarimų, kuriais galės pasinaudoti pradedantysis pedagogas ir jo mentorius stažuotės metu. Pateikta informacija ir rekomendacijos turėtų padėti sklandžiai siekti profesinio augimo tikslų, pasinaudoti teikiama parama bei suprasti, kaip galima prisidėti prie stažuotės sėkmės. Metodinėje priemonėje stažuotojas ir mentorius supažindinami su jų pačių ir kitų dalyvių atsakomybėmis, pedagoginės stažuotės proceso elementais, pateikiamos platesnės metodinės rekomendacijos dėl svarbiausių stažuotės aspektų. Pateikta medžiaga turėtų padėti stažuotojui ir mentoriui suprasti, kaip pasirengti stažuotei, kaip įsivertinti savo kompetencijas, ir padėti parengti stažuotės planą. Ši medžiaga taip pat turėtų padėti išsiaiškinti, kaip bendradarbiaujant ne tik stiprinti profesines kompetencijas, bet ir spręsti kylančius klausimus, susijusius su ugdomosiomis veiklomis, dažniausiai kylančias problemas ir kaip pristatyti stažuotės rezultatus.

Metodinė priemonė pristato pradedančiųjų pedagogų stažuotes ir yra skirta pradedančiajam pedagogui ir jo mentoriui.

Sukūrimo data2022-06-13
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Viešosios įstaigos „Socialinių inovacijų institutas“ ekspertų grupės parengta Metodinė priemonė „Pradedančiųjų pedagogų stažuotė“ švietimo įstaigos administracijai skirta tinkamai pasirengti ir organizuoti pedagogines stažuotes, atrasti ir kurti veiksmingus būdus, kaip padėti pradedančiajam pedagogui plėtoti kompetencijas ir telkti švietimo įstaigos bendruomenę, kuri būtų pasirengusi kolegialiai padėti pradedančiajam mokytojui integruotis į švietimo įstaigos bendruomenę. Čia pateikta informacija turėtų padėti visai švietimo įstaigos bendruomenei aktyviai įsitraukti į stažuotės įgyvendinimo programą, suvokiant tai kaip inovatyvią pradedančiųjų pedagogų pritraukimo priemonę, nenutrūkstamą profesinio tobulėjimo ir bendruomeninių ryšių stiprinimo, mentorystės kultūros ir kolegialios pagalbos teikimo įgūdžių tobulinimo galimybę. Tikimasi, kad priemonėje atskleidžiamos stažuotės proceso dalyvių funkcijos ir pateikiamos rekomendacijos padės kurti sąlygas, kurios motyvuos dalyvauti stažuotėje, atsakingai parinkti labiausiai tinkamą mentorių ir stažuotės vadovą, atliepti dalyvių poreikius ir laiku suteikti pagalbą, atlikti stažuotės stebėseną ir vertinimą, taip pat bendradarbiauti su stažuotės dalyviais už švietimo įstaigos ribų.

Metodinė priemonė pristato pradedančiųjų pedagogų stažuotes ir yra skirta švietimo įstaigos, kurioje atliekama stažuotė, administracijai.

Sukūrimo data2022-05-30
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Švietimo mainų paramos fondo parengtos strategijos ir priemonių plano „Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo plėtros strategija“ paskirtis yra sukurti pagrindą Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo kryptingai tęstinei plėtotei, nustatant pagrindines tarptautiškumo plėtros kryptis. Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo plėtros strategijos parengimo tikslas – remiantis nacionalinių bei europinių strateginių dokumentų, užsienio šalių ir Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo situacijos analizės rezultatais, parengti ilgalaikę Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo plėtros strategiją iki 2030 metų, jos įgyvendinimo priemonių planą ir stebėsenos rodiklius, kurie taptų pagrindu Nacionalinei profesinio mokymo plėtros strategijai ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo plėtros dokumentams rengti. Strategija apima: fundamentinius strategijos įgyvendinimo principus; Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo krypčių pagrindimą; socialinės ir teisinės aplinkos gerinimo, mokymosi ir praktikos tarptautinimo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo skatinimo rinkodaros gaires ir pan.; prioritetinius regionus ir šalis, į kurias būtų nukreipta tarptautiškumo plėtra. Tikimasis, kad strategijos ir jos priemonių planas užtikrins nacionalinių profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo prioritetinių plėtros krypčių ir tarptautiškumo veiklų integralumą ir veiksmingumą, skatins kvalifikuotų specialistų, konkurencingų Lietuvos ir tarptautinėje darbo rinkoje, rengimą, stiprins ir gerins tarpregioninį bendradarbiavimą, prisidės prie teigiamo Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įvaizdžio kūrimo, geresnio profesinio mokymo atitikimo darbdavių poreikiams ir geresnio besimokančiųjų įsidarbinimo pabaigus mokymosi programą.

Sukūrimo data2022-05-18
VykdytojasVšĮ Inovacijų agentūra

Dėl žaliavų paklausos ir pasiūlos svyravimų, lemiančių žaliavų kainų pokyčius ir žaliavų tiekimo sutrikimus, šalies verslo subjektai gali patirti neigiamą žaliavų rinkų svyravimų poveikį tiek importuodami įvairias žaliavas ir tarpinius produktus, tiek eksportuodami žaliavas ir pagamintus produktus, todėl žaliavų rinkų tendencijų stebėsena yra itin svarbi verslo subjektų strateginių veiklos rizikų valdymo kontekste.

Žaliavų rinkų apžvalgoje analizuojamas žaliavų poreikis ir suvartojimas Lietuvoje, identifikuojamos nacionaliniu mastu svarbiausios žaliavų grupės ir žaliavos, analizuojamos žaliavų kainų kitimo tendencijos ir perspektyvos bei antrinių žaliavų panaudojimas Lietuvoje.

Žaliavų rinkų apžvalgos pabaigoje pateikiamos apibendrinančios išvados ir įžvalgos.
 

Sukūrimo data2022-05-18
VykdytojasVšĮ Inovacijų agentūra

Šis praktinis startuolio įkūrėjo vadovas parengtas savarankiškam startuolių komandų mokymuisi. Tai yra papildoma priemonė pre-akceleravimo programos dalyviams, kuri specialiai sukurta ankstyvos stadijos startuoliams. Programoje startuolių steigėjai lankys seminarus ir praktines dirbtuves, atliks praktines užduotis, turės individualius susitikimus su lektoriais ir paskirtais mentoriais. Programos pabaigoje startuoliai pristatys savo verslo idėjas potencialiems investuotojams, dirbantiems Lietuvos startuolių ekosistemoje.

Programa trunka 12 savaičių ir susideda iš 12 temų. Kiekvieną pirmadienį startuolių steigėjai dalyvaus seminaruose ir kiekvieną ketvirtadienį vyks praktinės dirbtuvės ta pačia tema. Kiekvienas programos dalyvis turės visai programos trukmei paskirtą mentorių. Mentoriai teiks individualias konsultacijas atliekant praktines užduotis ir tuo pačiu stebės startuolių pažangą.

Startuolio įkūrėjo vadove pateikiama:

 • Pre-akceleratoriaus koncepcijos pristatymas;
 • 12 temų medžiaga, kuri apima tikslus, įrankius ir šablonus, teorinę medžiagą, praktines užduotis ir siektinus rezultatus;
 • Praktiniai pavyzdžiai;
 • Rekomenduojama papildoma literatūra atitinkamai temai;
 • Programos baigimo ir galutinių pristatymų vertinimo kriterijai.

 

Sukūrimo data2022-05-18
VykdytojasVšĮ Inovacijų agentūra

Ši pre-akceleravimo programa yra specialiai sukurta ankstyvos stadijos startuoliams. Programoje startuolių steigėjai lankys seminarus ir praktines dirbtuves, atliks praktines užduotis, turės individualius susitikimus su lektoriais ir paskirtais mentoriais. Programos pabaigoje startuoliai pristatys savo verslo idėjas potencialiems investuotojams, dirbantiems Lietuvos startuolių ekosistemoje.

Programa trunka 12 savaičių ir susideda iš 12 temų. Kiekvieną pirmadienį startuolių steigėjai dalyvaus seminaruose ir kiekvieną ketvirtadienį vyks praktinės dirbtuvės ta pačia tema. Kiekvienas programos dalyvis turės visai programos trukmei paskirtą mentorių. Mentoriai teiks individualias konsultacijas atliekant praktines užduotis ir tuo pačiu stebės startuolių progresą

Šios programos metu padedami pre-akceleratoriaus lektorių ir mentorių startuoliai pasieks penkis pagrindinius tikslus ir pasiruoš investicijų pritraukimui:

 • Apibrėžta startuolio idėja ir verslo modelis;
 • Komanda surinkta ir pasirengusi intensyviam darbui;
 • Produkto tinkamumas rinkai pasiektas arba bent jau pakeliui;
 • Nustatomi galimi augimo varikliai ir pagrindiniai rodikliai;
 • Startuoliai pasirengę prisistatyti investuotojams.

Organizacinis vadovas apima:

 • Programos tikslus, auditorijos ir vertės pasiūlymą;
 • Kvietimo ir atrankos procedūras;
 • Programos struktūrą, vertinimą ir tęstinumą.

 

Sukūrimo data2022-05-18
VykdytojasVšĮ Inovacijų agentūra

Ši pre-akceleravimo programa yra specialiai sukurta ankstyvos stadijos startuoliams. Programoje startuolių steigėjai lankys seminarus ir praktines dirbtuves, atliks praktines užduotis, turės individualius susitikimus su lektoriais ir paskirtais mentoriais. Programos pabaigoje startuoliai pristatys savo verslo idėjas potencialiems investuotojams, dirbantiems Lietuvos startuolių ekosistemoje.

Programa trunka 12 savaičių ir susideda iš 12 temų. Kiekvieną pirmadienį startuolių steigėjai dalyvaus seminaruose ir kiekvieną ketvirtadienį vyks praktinės dirbtuvės ta pačia tema. Kiekvienas programos dalyvis turės visai programos trukmei paskirtą mentorių. Mentoriai teiks individualias konsultacijas atliekant praktines užduotis ir tuo pat stebės startuolių pažangą.

Metodinės gairės apibrėžia kiekvienos pre-akceleravimo programos temos tikslus ir siekiamus rezultatus. Mokymų proceso įgyvendinimą palengvina išsamūs veiklų aprašymai, kuriuose pateiktos naudotinos praktinės priemonės, metodai, uždaviniai, šablonai ir vertinimo sistema.

Kiekvienoje temoje pateiktos gairės komandų mentoriams dėl esminių reikalavimų ir žinių įvertinimo. Kartu parengta metodinė medžiaga, kurias lektoriai ir mentoriai naudoja dėstant temas startuolių komandoms.

Gairės apima šias temas:

 • Problema, sprendimas ir vertės pasiūlymas
 • Verslo modelis ir pagrindinės rizikos
 • Stiprios komandos kūrimas
 • Tikslinis klientas ir rinkos dydis
 • Konkurentų analizė
 • Minimaliai perspektyvus produktas
 • Produkto ir rinkos tinkamumas
 • Pozicionavimas ir prekės ženklo naudojimas
 • Teisiniai intelektinės nuosavybės aspektai
 • Patekimo į rinką strategija ir rinkodaros planas
 • Startuolio augimo varikliai ir metrikos
 • Verslo idėjos pristatymas investuotojams
Sukūrimo data2022-05-12
VykdytojasVšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra

Mobili aplikacija dalyvių pokyčių savi analizavimui bei savi stebėjimui.

Sukūrimo data2022-05-12
VykdytojasVšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra

Motyvacinis filmukas projekto tikslinei grupei apie sveiką ir pozityvią gyvenseną.

https://www.youtube.com/watch?v=a2ZAue-Zuso

 

Sukūrimo data2022-05-10
VykdytojasLietuvos negalios organizacijų forumas
Sukūrimo data2022-05-10
VykdytojasLietuvos negalios organizacijų forumas

Leidinys skirtas savivaldybių, VRK, rinkimų dalyviams ir visiems rinkimų organizatoriams. Leidinyje pateikiami patarimai kaip organizuoti prieinamus rinkimus skirtingą negalią turintiems asmenims. Prie leidinio turinio prisidėjo visų negalių atstovai, bei pateikė konkrečius patarimus kaip pasiruošti bei organizuoti rinkimus, kad visų negalių atstovai galėtų juose dalyvauti lygiavertiškai ir oriai.

https://www.lnf.lt/wp-content/uploads/2020/09/Rinkimu-patarimai_2020.pdf

Sukūrimo data2022-05-10
VykdytojasLietuvos negalios organizacijų forumas

Ataskaitoje pateikiama faktinė informacija surinkta iš rinkimų stebėsenos atliktos 2020 m. rinkimų metu.  Rinkimus stebėjo LNF bei partnerių darbuotojai, taip pat savanoriai. Rinkimu metu buvo renkama informacija kaip į pateiktas rekomendacijas buvo atsižvelgta organizuojant rinkimus. Ar užtikrintos žmonių su negalia teisės.

Sukūrimo data2022-05-10
VykdytojasLietuvos negalios organizacijų forumas

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje žmonių su negalia požiuriu. Klausimai buvo derinti kartu su asociacijos nariais diskusijų metu. Apklausa viešinta įvairias kanalais, siekiant surinkti kuo įvairesnius atsiliepimus iš visos Lietuvos.

Tyrimo instrumentas.

Tyrimui atlikti buvo naudotas klausimynas, kurį sudaro 30 požymių, vertinančių negalią turinčių asmenų padėtį, požiūrį, patirtį įvairiose gyvenimo sferose (ugdymo, viešojo sektoriaus  įstaigų pasiekiamumo, sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės ir kt.).

Duomenų rinkimas ir tyrimo eiga. Tyrimo metu buvo siunčiami el. laiškai su kvietimu dalyvauti apklausoje bei laiške pateikta nuoroda į apklausą. Dalyvavimas apklausoje buvo savanoriškas. Tyrimo metu el. nuorodą į apklausą paspaudė 623 asmenys. Anketos, kurios buvo pradėtos pildyti, tačiau nebaigtos, taip pat anketos, kuriose neatsakyta į sociodemografinius klausimus, į rezultatų analizę nebuvo įtrauktos. Ataskaita parengta remiantis 387 respondentų atsakymais.

Sukūrimo data2022-05-06
VykdytojasŠalčininkų rajono savialdybės administracija

Centralizuoto vaikų priėmimo į Šalčininkų rajono švietimo įstaigas informacinė sistema (toliau – IS) skirta tėvų (globėjų) prašymų pateikimui, grupių/klasių sudarymui, grupių/klasių ir jas lankančių bei pageidaujančių lankyti vaikų duomenų tvarkymui.

Asmenų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas IS automatiškai pagal IS užregistruotus prašymus. Prašymai pildomi elektroniniu būdu IS adresu http://svietimas.salcininkai.lt/ arba per Elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt. Priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais.

Informaciją apie planuojamą priimti į švietimo įstaigą vaikų/mokinių skaičių, klases/grupes, ugdomąją kalbą švietimo įstaigos IS tvarkytojas suveda į IS iki einamųjų metų kovo 1 d.

Pagrindinis prašymų priėmimas vyksta:

 • į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vyksta nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d.;
 • į neformaliojo vaikų švietimo mokyklas nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.

Po to organizuojamas pavienis prašymų priėmimas į laisvas vietas grupėse/klasėse.

Sukūrimo data2022-04-27
VykdytojasKauno miesto savivaldybės administracija

Šių metodinių rekomendacijų paskirtis – skatinti pokyčius valstybinių ikimokyklinių įstaigų veikloje sudarant patrauklias ir pilnavertiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sąlygas anglakalbiams vaikams diegiant dvikalbį (lietuvių-anglų kalbų) ugdymo modelį. Metodines rekomendacijas parengė: A. Gaižutienė, E. Vainikonienė, Ž. Žiemelienė, D. Norvaišienė, R. Chebac, I. Andriuškienė,  Z. Langaitienė, R. Grinkienė, S. Grikietytė, K. Šataitienė, D. Kiliuvienė. Tikimasi, kad parengtos metodinės rekomendacijos turės išliekamąją reikšmę ir jomis galės naudotis ir kiti specialistai.

Sukūrimo data2022-04-26
VykdytojasVŠĮ Vilniaus Universiteto ligoninė Santaros klinikos

Šios diagnostikos ir gydymo metodinės rekomendacijos yra pirmosios Lietuvoje, kuriose aptariami visavertės daugiadalykės į pacientą orientuotos sveikatos priežiūros principai, kurių siūlome laikytis, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems Fabry liga. Autoriai apžvelgė naujausią mokslinę literatūrą, siekdami sukurti moksliniais įrodymais pagrįstas rekomendacijas. Kadangi aptariamos ligos priklauso retų ligų kategorijai, randomizuotų klinikinių tyrimų apie šias ligas paskelbta itin mažai. Todėl šios metodinės rekomendacijos parengtos vadovaujantis klinikinių tyrimų duomenimis, tyrimų sisteminėmis apžvalgomis, metaanalizėmis, tarptautinėmis rekomendacijomis bei atskirų sričių specialistų ekspertų tarptautiniais sutarimais.

Sukūrimo data2022-04-12
VykdytojasPanevėžio „Minties“ gimnazija

Kiekvienoje veiklą tobulinančioje mokykloje patvirtintas 10-okų savivaldaus mokymo taikymas matematikos pamokose aprašas.

Projektas pradėtas vykdyti 2020 m. rugsėjo 1 d. Modelio apraše numatyta mokyklose taikyti naujovišką mokinių savivaldaus mokymo (-si) modelį. Kiekvienoje mokykloje pakoreguotas mokinių ugdymo planas: tikslinės projekto grupės 10-okams per savaitę padaugėjo 1 matematikos pamoka. Taip pat perskirstytos klasės į mažesnes grupes. Jeigu klasėse iki projekto vykdymo pradžios mokėsi 25-30 mokinių, mokinius perskirsčius, jų skaičius klasėse pamažėjo iki 20 mokinių.

Projekto modelio apraše numatyta, kad tris savaites mokiniai mokosi įprastai, o ketvirta savaitė – skirta savivaldžiam mokymuisi. Mokiniams mokytojai ketvirtąją savaitę turėjo paruošti užduočių paketus, o vaikai galėjo savarankiškai ieškoti sprendimų būdų, konsultuotis su mokytojais, tarpusavyje, ieškoti informacijos kompiuterinėmis ar kitomis priemonėmis.

Tokiu atveju buvo koreguojamas projekte dalyvaujančių mokinių pamokų tvarkaraštis.

Modelyje numatyta vertinti individualią mokinių pažangą. Kuriant modelį, numatyta modelio struktūra, kas jį vykdys, sukurtos užduotys.

Sukūrimo data2022-04-12
VykdytojasKlaipėdos Gedminų progimnazija

Raštingumo užduočių rinkinys 7-8 kl. skirtas lietuvių kalbos pamokoms, neformaliojo ugdymo užsiėmimams. Užduotys parengtos pagal projekto metu atrinktas ir skaitytas 4 lietuvių autorių knygas (D. Vaitkevičiūtė „Trise prieš mafiją“, Laura Varslauskaitė „Mano didelis mažas Aš“, Daina Opolskaitė „Ir vienąkart, Riči“, Ilona Ežerinytė „Verksnių klubas“).

Skaitydami knygą etapais mokiniai tam tinkamomis IT programomis atliko kūrinio perkūrimo, teksto suvokimo užduotis, kūrė įvairių žanrų tekstus, atliko ir kitas užduotis (rasti kalbinės raiškos priemones, sunkios rašybos žodžius, žodžius, sakinius, atitinkančius nurodytus požymius ir pan.).

Užduotys yra 3 lygių (aukštesniojo, pagrindinio, patenkinamo). Jas mokiniai turi atlikti naudodami tam tikras IT programas. Užduotys gali būti atliekamos individualiai ir grupėse.

Atlikdami tam tikras užduotis mokiniai patys sukuria interaktyvias užduotis (mokytojas būtinai turi patikrinti); galima sudaryti mokinių sukurtų užduočių banką, kad mokiniai galėtų savarankiškai tobulinti įgūdžius.

Mokytojai įrašė (įgarsino) 3 lygių  diktantus, kad mokiniai galėtų mokytis savarankiškai (parašyti diktantą ir pasitikrinti).

Yra sukurtų užduočių, skirtų bendroms (dalyvavo visų projekto mokyklų mokiniai) pamokoms (pamokos vyko nuotoliniu būdu). Mokiniai dirbdami grupėse atliko kūrybines užduotis, rezultatus pristatė kitoms grupėms.

Projekto svetainė: https://lterasmus.wixsite.com/my-site-1

Sukūrimo data2022-04-07
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Interneto naudojimo Lietuvos mokyklose situacijos analizės tikslas - esamos situacijos Lietuvos mokyklose dėl interneto naudojimo analizės atlikimas ir rekomendacijų suformulavimas, kurios apimtų plėtros, saugos, turinio naudojimo, naudotojų kompetencijos ir kt. sritis.

Tyrimo metu atlikta:

 • Užsienio šalių patirties diegiant ir eksploatuojant kompiuterių tinklus mokyklose analizė;
 • Lietuvos mokyklų prisijungimo prie interneto analizė;
 • Naudojamo turinio analizė;
 • Mokyklų vidaus tinklo analizė;
 • Saugos priemonių analizė;
 • Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizė.

Analizės rezultatai:

 • pateiktos pagrįstos rekomendacijos dėl mokyklų kompiuterių tinklų, užtikrinant saugią elektroninę erdvę vaikams, plėtros Lietuvoje;
 • parengti mokyklų atrankos projekte kriterijai;

parengtas belaidžio kompiuterių tinklo infrastruktūros plėtros atrinktose mokyklose planas, nusakantis kuriose mokyklose ir kaip turėtų būti plėtojamas saugus belaidis tinklas. Plane pateikti tiek technologiniai, tiek organizaciniai diegimo aspektai.

https://wifi.lm.lt/interneto-naudojimo-lietuvos-mokyklose-situacijos-analize/

Sukūrimo data2022-04-07
VykdytojasNacionalinė švietimo agentūra

Programos tikslas – tobulinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklų vadovų skaitmeninio raštingumo kompetenciją ugdant saugios elektroninės erdvės mokiniams kūrimo nuostatas ir gebėjimus bei naudojantis belaidžio tinklo infrastruktūra švietimo įstaigoje.

Programos uždaviniai:

 • Tobulinti besimokančiųjų bendravimo ir bendradarbiavimo internete, saugaus informacijos ir turinio bendrinimo, tinklo etiketo įgūdžius.
 • Mokyti kurti patrauklų sąveikųjį turinį, naudojantis informacinių komunikacijos technologijų įrankiais, priemonėmis ir kitų autorių intelektine nuosavybe.
 • Plėtoti besimokančiųjų žinias apie skaitmeninį mokymą ir mokymąsi: tikslingą ugdymo turinio paiešką, atranką, kūrimą, pritaikymą, naudojimą ugdyme ir saugojimą.
 • Mokyti tikslingai, šiuolaikiškai ir kūrybiškai naudoti skaitmenines technologijas ir išteklius
  mokymui, žinių vertinimui ir įsivertinimui.

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams.

Kvalifikacijos tobulinimo programa orientuota į mišrųjį mokymąsi (blended learning). Programos apimtis – 40 akademinių valandų. Iš jų 16 valandų (du užsiėmimai po 8 val.) skirti kontaktiniam mokymuisi, arba nuotoliniam mokymuisi su lektoriumi, o 24 valandos skirtos savarankiškam mokymuisi virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“

Programos tobulinamos kompetencijos dera su DigCompEdu kompetencijų sąranga (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu).

Sukūrimo data2022-03-29
VykdytojasVšĮ Vyriausybės strateginės analizės centras

MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo analizės ataskaitoje apibendrinami STRATA (iki 2019 m. – MOSTA) 2018–2022 metais įgyvendinto projekto „Tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapio sukūrimas“ veiklų rezultatai. Projektu buvo siekiama sukurti tarptautinio bendradarbiavimo moksle žemėlapį, kuris leistų nustatyti Lietuvos MTEPI potencialą tarptautiniame kontekste ir sustiprinti Lietuvos tyrėjų pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas. Ataskaitoje pateikiama priemonių visuma, kurią būtų galima pasitelkti integruojant MTEP tarptautiškumo ir tarptautinio bendradarbiavimo dėmenį į nacionalinius strateginio planavimo dokumentus ir/arba institucijų, įgyvendinančioms MTEPI politiką. Priemonių visumą sudaro: (1) įrodymų šaltiniai ir įrankiai (ekspertinis palyginamasis MTEP veiklos vertinimas, MTEP tarptautiškumą identifikuojančių rodiklių sistema ir ja pagrįstas MTEP tarptautinio bendradarbiavimo žemėlapio interaktyvus įrankis); (2) parengtos metodikos MTEP tarptautiškumo kryptims nustatyti (MTEP tarptautiškumo krypčių nustatymo metodika) bei konkursinių priemonių poveikio MTEP tarptautiškumui įvertinti (Konkursinės – programinės mokslo finansavimo priemonės poveikio vertinimo metodika).

Sukūrimo data2022-03-18
VykdytojasVilniaus lopšelis darželis „Žemyna“

Metodika ir įrankių rinkinys yra skirti vertinti vaikų nuo 2 iki 6 metų pažangą ir pasiekimus. Metodikos tikslas, - standartizuoti vertinimo procesą projekto darželiuose bei suteikti auklėtojoms realius vertinimo įrankius ir bendras sistemines gaires. Tikslaus, aiškaus, nuoseklaus ir nuolatinio vertinimo pasekoje taip pat bus sustiprintas vaikų ugdymo diferencijavimas.