Spausdinti

Teisės aktai

ES teisės aktai

 1. Stojimo į Europos Sąjungą sutartis;
 2. 1997 m. birželio 17 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1103/97 dėl tam tikrų nuostatų, susijusių su euro įvedimu (OL 2004 m. specialusis leidimas, 10 skyrius, 1 tomas, p. 81) su pakeitimais, padarytais 2000 m. lapkričio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2595/2000 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 10 skyrius, 1 tomas, p. 261);
 3. Europos Sąjungas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 974/98 1998 m. gegužės 3 d. dėl euro įvedimo;
 4. 2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos Tarybos sprendimas Dėl Euro įvedimo Lietuvoje 2015 m. sausio 1 d. (2014/509/ES);
 5. 2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamentas Nr. 851/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2866/98 dėl Lietuvai taikytino euro perskaičiavimo kurso.

Lietuvos Respublikos teisės aktai

 1. Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas;
 2. Nacionalinis euro įvedimo planas ir Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategija;
 3. Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planas;
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl Pasirengimo euro įvedimui Lietuvos respublikoje veiksmų koordinavimo;
 5. 28-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Euro įvedimas“;
 6. Rekomendacijos verslui:
 1. Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašas.