Spausdinti

Vartotojų apsauga

PRANEŠTI APIE NESĄŽININGĄ KAINŲ PERSKAIČIAVIMO ATVEJĮ
 

Euro įvedimas Lietuvoje neturi pažeisti vartotojų ekonominių interesų. Viena iš svarbių priemonių, padedančių apsaugoti vartotojus nuo galimo piktnaudžiavimo perskaičiuojant kainas iš litų į eurus yra kainų rodymas dviem valiutomis. Jis privalomas nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. iki 2015 m. birželio 30 d., kainos turi būti nurodomos litais ir eurais pagal perskaičiavimo kursą ir nustatytas apvalinimo taisykles.

Jeigu matote, kad kainos perskaičiuojamos ar apvalinamos neteisingai, nurodomos klaidinančiai apie tai galite pranešti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai telefonu (8 5) 262 6760 arba el. paštu euras@vvtat.lt.

Kainų perskaičiavimą tikrins 17 priežiūros institucijų, kurioms suteikta teisė vykdyti patikrinimus prekių ir paslaugų teikimo vietose. Patikrinimai bus atliekami visoje Lietuvos teritorijoje, apimant ir atokias geografines vietoves.

Priežiūros institucijos, privalančios vykdyti Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo vykdymo priežiūrą, nuo 2014 m. rugpjūčio 22 d. prekių ir paslaugų teikimo vietose tikrina, ar:

  • kainos nurodytos dviem valiutomis;
  • perskaičiuojant kainas pritaikytas Europos Sąjungos Tarybos neatšaukiamai nustatytas perskaičiavimo kursas;
  • kainos apvalinamos pagal matematines apvalinimo taisykles;
  • nurodytos kainos eurais ir litais yra aiškiai suprantamos, neklaidinančios.

Pirmą kartą už įstatymo pažeidimą fiziniams asmenims bus skiriamas įspėjimas, juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – įspėjimas arba bauda iki 1 000 litų, už pakartotinį šio įstatymo pažeidimą – fiziniams asmenims bauda iki 5 000 litų, juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – bauda nuo 1 000 iki 10 000 litų.

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama jai suteiktus įgaliojimus ir siekdama užtikrinti tinkamą vartotojų interesų apsaugą euro įvedimo laikotarpiu, kontroliuos ir koordinuos priežiūros institucijų, atsakingų už tam tikros vartojimo srities reguliavimą, veiklą siekdama apsaugoti vartotojus nuo galimo nepagrįsto kainų kėlimo ar kitokio piktnaudžiavimo euro įvedimu.

Vartotojų asociacijos visoje Lietuvoje, ypatingą dėmesį skirdamos Lietuvos regionams, vykdys kainų perskaičiavimo ir nurodymo stebėseną, taip pat konsultuos ūkio subjektus euro įvedimo klausimais ir apie galimus pažeidimus informuos Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.