Spausdinti

Elektroninių atsiskaitymų (SEPA) pokyčiai

Įvedus Lietuvoje eurą, mūsų šalyje veikiančios įmonės ir gyventojai per 2015 m. turės pasirengti naudoti tokias pačias mokėjimo priemones atsiskaitymams eurais, kokios naudojamos euro zonoje. Įgyvendinus bendros mokėjimų eurais erdvės (angl. Single Euro Payments Area, SEPA) projektą, kuriame aktyviai dalyvauja ir Lietuvos bankų sektorius, naudosime vienodas mokėjimo priemones atsiskaitymams eurais. Lietuvos gyventojams ir įmonėms bus nebesvarbu, ar lėšų mokėtojas (gavėjas) veikia Lietuvoje, ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. Standartizavus kredito pervedimų ir tiesioginio debeto formatus ir taisykles, įmonės galės ne tik optimizuoti mokėjimo vidaus procesus, bet ir turės galimybę paprasčiau pakeisti mokėjimo paslaugų teikėją. Taip bus užtikrinta mokėjimo paslaugų kokybė ir jų konkurencinga kaina.

Pasirengimą pereiti prie SEPA rekomenduojama jau dabar aptarti su savo mokėjimo paslaugų teikėju bei įmonės programinės įrangos teikėju ir prireikus numatyti tam lėšų 2015 m. SEPA reglamente (Nr. 260/2012) Europos Parlamentas ir Taryba nustatė pagrindinius SEPA veikimo reikalavimus. Lietuvoje galutinis pasirengimo įgyvendinti SEPA reglamento nuostatas terminas yra 2015 m. gruodžio 31 d.

Pažymėtina, kad nuo 2016 m. bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai nebegalės iš klientų priimti mokėjimo nurodymų, neatitinkančių SEPA reglamento reikalavimų. Todėl pasirengimas vykdyti SEPA reikalavimus yra ir įmonių atsakomybė. Mažiausiai pakeitimų turės padaryti tos įmonės, kurios mokėjimus atlieka per internetinę bankininkystę.

Kitos įmonės, kurios mokėjimus siunčia ir priima paketais, turės peržiūrėti vidaus procesus ir atnaujinti informacines sistemas.

Pokyčiai taip pat laukia tų rinkos dalyvių, kurie numato naudotis tiesioginio debeto paslauga.

Daugiau informacijos www.sepa.lt.