Spausdinti

Grynieji eurai

Aštuoni žingsniai verslininkams pasirengti naudoti grynuosius eurus ir jais apsirūpinti

Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki euro įvedimo dienos komerciniai bankai ir jų įgaliotos pinigų pervežimo įmonės eurų banknotais ir monetomis aprūpins mažmenines prekybos ir paslaugų įmones, Lietuvos paštą, litus į eurus keisiančias kredito unijas bei kitus subjektus, norinčius iš anksto apsirūpinti eurais. Mažoms prekybos ir paslaugų teikimo įmonėms, kurios grynųjų eurų iš anksto gali gauti kaip kiti komercinių bankų klientai, numatyta galimybė likus ne daugiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki euro įvedimo dienos apsirūpinti 10 000 eurų neviršijančia suma. Išankstinio eurų paskirstymo tvarka numatyta Lietuvos banko valdybos patvirtintame Išankstinio eurų banknotų ir monetų pirminio ir antrinio paskirstymo tvarkos apraše.

Siūlomi aštuoni žingsniai, padėsiantys įmonėms iš anksto pasirengti naudoti grynuosius eurus ir jais apsirūpinti. Tai padės sėkmingai tęsti ūkinę komercinę veiklą nuo pirmos euro įvedimo dienos.

1 žingsnis. Įvertinti įmonės grynųjų eurų poreikį pirmosiomis dienomis po euro įvedimo, imtis priemonių jį sumažinti.

Kitų šalių patirtis rodo, kad pirmosiomis dienomis po euro įvedimo grynųjų pinigų kiekis apyvartoje gali išaugti 3–5 kartus, atsiskaitymų skaičius – apie 20 proc. Sausio 1–15 d. už prekes ir paslaugas bus galima mokėti ir eurais, ir litais, o grąža bus duodama grynaisiais eurais, išskyrus kelias Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme numatytas išimtis. Tikėtina, kad dviejų valiutų bendros apyvartos laikotarpiu dalis gyventojų norės išsikeisti litus į eurus atsiskaitydami grynaisiais litais pirmiausia parduotuvėse, taip pat paslaugų teikimo vietose. Todėl mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo įmonės turi
įvertinti, koks atstumas iki Lietuvos banko, artimiausio komercinio banko, kredito unijos padalinio ar pašto skyriaus, kuriuose bus nemokamai keičiami grynieji eurai. Jeigu atstumas didelis, tikėtina, kad grynųjų eurų poreikis gali išaugti dar labiau.

Sužinoti artimiausias keitimo vietas visoje Lietuvoje bus galima sąveikiajame žemėlapyje.

Kad parduotuvė netaptų pinigų keitykla, siūloma saviems klientams skleisti informaciją, kur arčiausiai galima nemokamai pasikeisti grynuosius litus į eurus (plakatai, lankstinukai ir pan.).

Įmonės, siekdamos sumažinti grynųjų pinigų poreikį, turėtų skatinti klientus atsiskaitant mokėti tikslią sumą, kad nereikėtų duoti grąžos, arba skatinti dažniau mokėti elektroninėmis mokėjimo priemonėmis. Numatant grynųjų pinigų poreikį siūloma atsižvelgti į tai, kad prekybos ir paslaugų įmonėms svarbu iš anksto pakankamai apsirūpinti mažųjų nominalų eurų banknotais (5, 10 ir 20 eurų) ir visų nominalų eurų bei euro centų monetomis. Mažiausia banknotų pakuotė – banknotų pakelis (1 pakelis po 100 vnt. visų nominalų banknotų).

Apsirūpinimą monetomis galima planuoti pagal jų nominalus: monetų blokas – po 10 to paties nominalo ritinėlių. Priklausomai nuo monetų nominalo bloko suma – nuo 5 iki 500 eurų. Kai kurie komerciniai bankai monetų blokais aprūpins tik dideles eurų sumas užsakančius klientus. Išsamios informacijos apie tai siūloma teirautis komerciniuose bankuose.

Apsirūpinimui eurų monetomis palengvinti Lietuvos bankas sudarys dviejų tipų eurų monetų rinkinius, skirtus prekybos ir paslaugų įmonėms, ypač mažoms, jų bus galima gauti iš komercinių bankų: pirmasis rinkinys: po vieną ritinėlį kiekvieno nominalo monetų (iš viso 8 ritinėliai, suma – 111 eurų); antrasis rinkinys: nuo vieno iki trijų ritinėlių skirtingo nominalo monetų (iš viso 15 ritinėlių, suma – 200 eurų).

2 žingsnis. Kuo anksčiau kreiptis į komercinį banką dėl eurų gavimo.

Iš anksto grynųjų eurų banknotų pakelių ir monetų rinkinių prekybininkams ar blokų verslininkai gali gauti iš komercinių bankų, kurių paslaugomis naudojasi, tad jiems reikia kreiptis į bankus ir aptarti savo poreikius.

Be banknotų ir monetų kiekio, reikia numatyti ir tai, ar banknotus ir monetas įmonė pati pasiims komerciniame banke, ar naudosis pinigų pervežėjo paslauga.

Kai kurie komerciniai bankai jau yra paskelbę, kad priima paraiškas dėl apsirūpinimo grynaisiais eurais. Kai kurie komerciniai bankai informuoja, kad paraiškas gauti eurų įprasta tvarka priims rugsėjo–spalio mėn., o supaprastinta tvarka – nuo lapkričio pradžios. Svarbu nepraleisti tokių skelbimų ir operatyviai atsižvelgti į komercinių bankų pasiūlymus.

3 žingsnis. Pasirašyti sutartį ar tipinę formą su komerciniu banku dėl grynųjų eurų paskirstymo.

Norėdamos gauti eurų banknotų ir monetų, įmonės turės su komerciniais bankais pasirašyti išankstinio eurų paskirstymo sutartį arba supaprastinto išankstinio eurų paskirstymo tipinę formą. Minimalūs sutarties reikalavimai apibrėžti Išankstinio eurų banknotų ir monetų pirminio ir antrinio paskirstymo tvarkos aprašo 6 priede. Svarbu stebėti komercinių bankų skelbimus ir operatyviai atsižvelgti į jų pasiūlymus dėl sutarčių pasirašymo.

4 žingsnis. Pasirengti trumpalaikiam dalies apyvartinių lėšų užšaldymui dėl grynųjų eurų išankstinio įsigijimo.

Kad įmonė galėtų iš komercinio banko įsigyti reikiamą kiekį grynųjų eurų, bankas turės rezervuoti įmonės sąskaitoje lėšų sumą, atitinkančią užsakytų eurų vertę, o euro įvedimo dieną (2015 m. sausio 1 d.) nurašyti rezervuotą sumą ir sutvarkyti apskaitos įrašus. Taigi  reikia turėti tokių lėšų, kurias komerciniai bankai galėtų rezervuoti.

5 žingsnis. Numatyti tinkamas grynųjų eurų saugojimo vietas.

Iki euro įvedimo dienos išankstinio paskirstymo metu iš komercinių bankų gavusios eurų įmonės negalės jų išleisti į apyvartą, privalės juos saugoti patalpose atskirai nuo kitų turimų eurų, nuo kitos valiutos ir kitos nuosavybės. Gauti eurai iki 2015 m. sausio 1 d. turės būti saugomi pakuotėje, kurioje jie gauti.

Siekdamos atlaisvinti turimas grynųjų pinigų saugojimo vietas, įmonės paskutinėmis dienomis prieš euro įvedimą turėtų stengtis grąžinti turimus litus bankams, ypač litų monetas, ir pasilikti tik būtinas grynųjų pinigų sumas, reikalingas jų ūkinei komercinei veiklai.

Po euro įvedimo visi į įmonę sugrįžę litai negalės būti grąžinti į apyvartą – jie turės būti saugomi ir pristatomi į komercinius bankus. Dėl šios priežasties įmonės turi pasirūpinti tinkama ir pakankama grynųjų pinigų saugojimo vieta.

6 žingsnis. Pasirengti naudoti grynuosius eurus.

Įmonėms reikėtų iš anksto pasirūpinti darbuotojų mokymais, supažindinti juos su eurų banknotų ir monetų nominalais, banknotų apsaugos priemonėmis.

Siekiant užkirsti kelią padirbtiems pinigams patekti į apyvartą, įmonėms patartina pakankamai apsirūpinti tinkama pinigų autentiškumo tikrinimo įranga.

Dėl patirties dirbti su naująja valiuta stokos po euro įvedimo dienos gali padaugėti klaidų, padidės sukčiavimo rizika, todėl įmonės turėtų įgyvendinti tinkamą vidaus kontrolę, kad būtų galima užtikrinti klaidų ir sukčiavimo prevenciją.

7 žingsnis. Priimti grynuosius eurus ir saugoti juos iki euro įvedimo dienos.

Įmonės eurus pasiims iš komercinio banko pačios arba juos atgabens pinigų pervežimo įmonė. Kai kurie komerciniai bankai jau paskelbė, kad jų padaliniuose atsiimti eurus bus galima tik per paskutines 5 šių metų kalendorines dienas ir pirmenybė bus teikiama mažoms įmonėms. Bankų klientams reikia iš anksto pasidomėti šiais klausimais, kad euro įvedimo išvakarėse nebūtų netikėtumų. Iš anksto paskirstyti eurai į apyvartą patekti negali, todėl juos gavusioje
įmonėje jie turės būti saugomi atskirai nuo kitų eurų, kitos valiutos ir kitos nuosavybės.

Įmonės prireikus turės suteikti galimybę Lietuvos banko įgaliotiems asmenims patikrinti, kaip laikomasi įsipareigojimų dėl iš anksto paskirstytų eurų saugojimo. Įmonės turės atsakyti už gautų eurų sunaikinimo, praradimo, vagystės ir apiplėšimo riziką nuo to momento, kai juos gavo. Už netinkamą iš anksto paskirstytų eurų saugojimą ir jų išleidimą į apyvartą iki euro įvedimo dienos numatytos baudos, kaip nurodyta Išankstinio eurų banknotų ir monetų pirminio ir antrinio paskirstymo tvarkos apraše.

Jeigu įmonėje laikomi grynieji pinigai apdrausti, siūloma pasitikrinti, ar draudimo sumos pakaks padidėjus laikomai grynųjų pinigų sumai.

8 žingsnis. Euro įvedimo dieną pradėti naudoti iš anksto gautus eurus.

Išankstinio eurų paskirstymo metu gauti eurai nuo euro įvedimo dienos 00.00 val. taps apyvartiniais pinigais, ir įmonės juos pradės naudoti kaip teisėtą mokėjimo priemonę. Smulkiesiems verslininkams gali praversti eurų monetų rinkiniai visuomenei, kuriuos gruodį išleis Lietuvos bankas. Vieno rinkinio nominalioji vertė bus 11,59 euro, arba 40 litų, suapvalinus vartotojo naudai. Jį sudarys 23 monetos. Rinkinyje bus po tris 1, 2, 10, 20 ir 50 euro centų bei 1 ir 2 eurų monetas, taip pat po dvi 5 euro centų monetas. Iš viso bus pagaminta 900 tūkst. tokių rinkinių. Eurų monetų rinkinių nuo 2014 m. gruodžio 1 d. bus galima įsigyti Lietuvos banko kasose, komerciniuose bankuose, nuo 2014 m. gruodžio 4 d. – AB Lietuvos pašto skyriuose. Vienas asmuo vienu kartu galės įsigyti iki 5 tokių rinkinių.

Šie rinkiniai bus naudingi ir smulkiesiems verslininkams, nes tai gera galimybė apsirūpinti eurų monetomis grąžai pirmosiomis dienoms po euro įvedimo.