Spausdinti

Kaip rodyti ir apvalinti kainas?

Privalomo dvejopo kainų skelbimo laikotarpis prasidėjo 2014 m. rugpjūčio 22 d. ir baigsis 2015 m. birželio 30 d.

Asmenims, parduodantiems prekes ir teikiantiems paslaugas, taikomos ūkio ministro įsakymu patvirtintos Prekių ir paslaugų kainų nurodymo dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu rekomendacijos (toliau - rekomendacijos) ir Vyriausybės patvirtintas prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašas (toliau - aprašas).

Prekių kainos turi būti nurodomos kainų etiketėje prie prekės arba ant prekės (jos pakuotės). Kainos perskaičiuojamos pagal patvirtintą kursą – 3,45280 lito už 1 eurą.

Pardavėjai ir paslaugų teikėjai, siekdami, kad eurais mokėtinos sumos labiau priartėtų prie litais mokėtų sumų ir nebūtų pažeistas sutarčių ir finansinių priemonių tęstinumas, kainas gali perskaičiuoti ir apvalinti iki trijų ar keturių skaitmenų po kablelio, o iki dviejų skaitmenų po kablelio gali apvalinti tik apskaičiavę galutinę mokėtiną arba apskaitoje parodomą pinigų sumą.

Paslaugų kainos turi būti nurodomos dviem valiutomis (litais ir eurais) visose prekybos ir paslaugų teikimo vietose, kuriose siūloma įsigyti prekę ar paslaugą, taip pat prekių ir paslaugų reklamoje (nuotolinės prekybos ir paslaugų teikimo vietose – internetinėse parduotuvėse, teleparduotuvėse, grupinių apsipirkimų svetainėse, interneto svetainėse, kuriose reklamuojamos prekės ar paslaugos ir (ar) skelbiamos jų kainos, ir kitur).

Kainos litais ir eurais turi būti nurodomos aiškiai ir suprantamai, jos negali būti klaidinančios.

Prekių ir paslaugų kainos dviem valiutomis (litais ir eurais) prekybos ir paslaugų teikimo vietose nurodomos kainų etiketėse, kainoraščiuose ar kitose informacijos apie prekių ir paslaugų kainas pateikimo priemonėse, jos turi būti lengvai prieinamos prieš įsigyjant prekę ar paslaugą.

Nacionaliniame euro įvedimo plane, apraše bei rekomendacijose nustatytais atvejais prekių ir paslaugų kainos (pvz., energijos (elektros, šilumos), karšto ir šalto vandens, dujų tiekimo, komunalinių ir priežiūros paslaugų kainos ir kita) dviem valiutomis (litais ir eurais) taip pat nurodomos vartotojui išrašomose sąskaitose ar mokėjimo pranešimuose ar jų prieduose.

Vadovaujantis aprašu, prekybos ir paslaugų teikimo automatais vietose (išskyrus internetines parduotuves), taip pat elektroniniuose prietaisuose (kasos aparatuose, svarstyklėse ir kt.), nežyminčiuose kainų dviem valiutomis, kainos gali būti rodomos viena valiuta, t. y. iki euro įvedimo dienos – litais, po euro įvedimo dienos – eurais, šiais atvejais informacija apie prekių ir paslaugų kainas dviem valiutomis prekybos ir paslaugų teikimo vietose pateikiama naudojant kitas priemones (kainų etiketėse, kainoraščiuose, specialiame ekrane, stende, popieriaus lape ar kitoje informacijos pateikimo priemonėje). Smulkieji prekybininkai, prekiaujantys tose turgaviečių vietose, kuriose nereikalaujama naudoti kasos aparato, informaciją apie prekių kainas turės nurodyti žodžiu, tačiau raštu privalės pateikti lito perskaičiavimo į eurą kursą.

Pardavėjas ir paslaugų teikėjas turi teisę pasirinkti:

  • kainų etiketės, kainoraščio formą ir dydį;
  • kuri kaina (litais ar eurais) kainų etiketėje bus nurodoma pirma;
  • kainos šriftą ir dydį, tačiau pagrindine valiuta nurodytos kainos dydis neturi būti mažesnis už nepagrindine valiuta nurodytos kainos dydį;
  • euro valiutos žymėjimo etiketėse kodą ar santrumpą (pvz., EUR, Eur).

Abiem valiutomis (litais ir eurais) nurodoma:

  • prekės ir paslaugos galutinė pardavimo kaina, įskaitant visus mokesčius;
  • standartinio vieneto kaina (kai prekės yra sveriamos ar kitaip matuojamos vartotojo akivaizdoje).

Bet kuriuo būdu reklamuojant vartotojui parduoti skirtą prekę, jeigu nurodoma prekės pardavimo kaina ir (ar) standartinio vieneto kaina litais, šios kainos taip pat turi būti nurodytos ir eurais.

Bet kuriuo būdu reklamuojant paslaugą, jeigu nurodoma paslaugos kaina litais, turi būti nurodoma ir kaina eurais.

Kainos abiem valiutomis turi būti:

  • gerai matomos;
  • lengvai įskaitomos;
  • suprantamos ir viena nuo kitos atskiriamos;
  • neklaidinančios (vartotojui turi būti visiškai aišku, kurios prekės kaina nurodoma).

Rekomenduojama abi kainas (litais ir eurais) nurodyti viename matymo lauke.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Ūkio ministeriją telefonais: 8 706 64 607, 8 706 64756.