BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Sukurti produktai

1016 Viso įrašų
iki
Rodyti viską
Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasLietuvos mokslų akademija

Moksliniuose psichologijos ir edukologijos žurnaluose nagrinėjamos aktualios socialinės žmonių raidos problemos bei reiškiniai, tyrimų šiose srityse rezultatai padeda geriau pritaikyti ugdymo ir raiškos skatinimo sistemas, kad būtų skatinama sparčiau ir plačiau plėtotis individų ir jų grupių mąstysenai, žmonių sąmoningumo raidai. Šių krypčių tyrimai svarbūs ir dėl to, kad glaudžiai susiję su kitomis mokslo sritimis – nuo šių tyrimų rezultatų priklauso įeitiniai kitų sričių tyrimų duomenys. Atsižvelgiant į tai, galima pagrįstai tvirtinti, kad Šiaulių universiteto leidžiamas „Specialusis ugdymas“ yra mokslininkų ir praktikų, dirbančių ir analizuojančių asmenų su negalia ir turinčių specialiųjų poreikių žmonių pedagoginius, socialinius ir psichologinius aspektus yra svarbus ir aktualus.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasLietuvos mokslų akademija

Leidinys mokslo darbai Lietuvos muzikologija išeina nuo 2000 m. kasmet (jau publikuota 19 t./1 tomas per metus), ir yra vedantysis žurnalas muzikologijos mokslo srityje Lietuvoje. Tai yra atvirosios prieigos žurnalas.

Žurnalas įtrauktas į tarptautines duomenų bazes:

EBSCO;

Humanities International Index; 

Humanities International Complete;

British Humanities Index;

MLA International Bibliography;

RILM Abstracts of Music Literature;

Elsever

Leidinio įtraukimas į SCOPUS leidinių bazę yra paskutiniame etape. 2018 m. balandžio 4 d. pasirašyta sutartis su RILM dėl žurnale spausdinamų tekstų visateksčio dokumento talpinimo internetinėje bazėje ir skelbimo.

Straipsniai publikuojami lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis, straipsnių santraukos – anglų kalba. Didžiąją leidinio dalį sudaro moksliniai straipsniai, taip pat publikuojamos leidinių mokslinės recenzijos.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasLietuvos mokslų akademija

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštį leidžia Lietuvių katalikų mokslo akademija. Nuo 2008 m. jį sudaro dvi serijos: serija A – LKMA metraštis ir serija B – Bažnyčios istorijos studijos. Dabar per metus išeina po vieną abiejų serijų tomą, t. y. du leidinio numeriai.

LKMA metraštyje spausdinami įvairių mokslo sričių ir krypčių (humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, fizinių mokslų, biomedicinos mokslų) moksliniai straipsniai. LKMA metraštis iš kitų Lietuvoje leidžiamų mokslinių žurnalų išsiskiria tuo, kad jis atstovauja krikščionišką pasaulėžiūrą moksle. LKMA metraštyje skelbiami mokslo darbai ir šaltiniai, susiję su krikščionybės, jos suformuotos kultūros praeitimi ir dabartimi Lietuvoje bei pasaulyje. LKMA metraštyje be mokslinių straipsnių, šaltinių publikacijų, recenzijų yra skelbiama Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklos kronika.

LKMA Metraštis išeina nuo 1965 m., iki 1992 m. leistas Romoje.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasLietuvos mokslų akademija

„Medicina“ yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto leidžiamas periodinis mokslo leidinys pasižymintis išskirtinio lygio moksliniais straipsniais, kurių temos yra aktualios ir Lietuvos, ir tarptautiniu mastu. Taip užtikrinamas aukštas mokslinis leidinio lygmuo, puoselėjamas tarptautinis autoritetas, todėl leidinys yra skaitomas ir cituojamas. Rengdami straipsnius šiam žurnalui, mokslininkai bendradarbiauja, keičiasi žiniomis ir tyrimų informacija. Remiantis šiais argumentais, galima pagrįstai teigti, kad šio periodinių leidinio leidyba prisidės prie projekto tikslo – mokslo rezultatų sklaidos – pasiekimo.

Žurnalas leidžiamas ir elektroniniu būdu.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasLietuvos mokslų akademija

Periodinių mokslo leidinių vertinimo metodika (toliau – Metodika) apima ekspertinę Lietuvoje leidžiamų mokslo periodinių leidinių atranką ir jų vertinimą. Pagal šią Metodiką atliekamas konkrečių periodinių leidinių vertinimas. Metodika remiasi:

 1) Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta tokių leidinių vertinimo tvarka,

2) Lietuvos mokslo tarybos Sklaidos projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu,

3) kitais mokslo kokybės vertinimą reglamentuojančiais dokumentais ir jau esama kokybinio ekspertinio mokslo veiklos projektų ir rezultatų vertinimo praktika.

Periodinių mokslo leidinių atrankos ir vertinimo tikslas – atrinkti aukščiausio mokslinio lygio Lietuvos periodinius mokslo leidinius, kurių leidybai tikslinga skirti paramą. Parama gali būti teikiama tik periodinio mokslo leidinio leidybai: leidinio redagavimui, maketavimui, spausdinimui.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasLietuvos mokslų akademija

Periodinių mokslo leidinių vertinimo metodika (toliau – Metodika) apima ekspertinę Lietuvoje leidžiamų mokslo periodinių leidinių atranką ir jų vertinimą. Pagal šią Metodiką atliekamas konkrečių periodinių leidinių vertinimas. Metodika remiasi:

 1) Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta tokių leidinių vertinimo tvarka,

2) Lietuvos mokslo tarybos Sklaidos projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu,

3) kitais mokslo kokybės vertinimą reglamentuojančiais dokumentais ir jau esama kokybinio ekspertinio mokslo veiklos projektų ir rezultatų vertinimo praktika.

Periodinių mokslo leidinių atrankos ir vertinimo tikslas – atrinkti aukščiausio mokslinio lygio Lietuvos periodinius mokslo leidinius, kurių leidybai tikslinga skirti paramą. Parama gali būti teikiama tik periodinio mokslo leidinio leidybai: leidinio redagavimui, maketavimui, spausdinimui.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Griežtėjant automobiliams keliamiems ekologiniams reikalavimams, gamintojai priversti tobulinti ir oro kondicionavimo automobilių salone sistemas. Šiuolaikiniuose automobiliuose autonomiškai veikiančios tokios kaip oro kondicionavimo sistema nėra. Ji yra sudėtinė šildymo, ventiliacijos, oro kondicionavimo sistema (HVAC). Tai tam tikras iššūkis oro kondicionavimo sistemų techninę priežiūrą iki šiol atliekantiems ir jas remontuojantiems meistrams bei techninio eksploatavimo įmonėms. Keičiasi sistemų konstrukcija, techninės būklės įvertinimo, techninės priežiūros ir remonto technologijos. Tokias technologijas pagal gamintojo reikalavimus galima atlikti tik gerai žinant naujų sistemų veikimo principus,  konstrukcijas, tinkamai pasirinkus reikalingą įrangą, eksploatacines medžiagas. Informacijos šiuo metu apie tai lietuvių kalba praktiškai nėra, mokymai didesniuose miestuose organizuojami labai retai ir yra brangūs. Šios programos dalyviai, neišvykdami iš savo regiono, įgis bazines žinias apie naujausias HVAC sistemas, jų techninei priežiūrai ir remontui reikalingą įrangą, medžiagas bei pirminius darbo su jomis įgūdžius. 

Programos tikslas. Suteikti besimokantiesiems žinias, gebėjimus ir kompetencijas, būtinas optimalaus oro kondicionavimo ir su jomis susijusių sistemų šiuolaikiniuose lengvuosiuose automobiliuose darbingumo palaikymui bei atstatymui.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Formuoti argumentuotą požiūrį į klimato automobilio salone įtaką eismo saugumui;
 2. Identifikuoti oro kondicionavimo ir su jomis susijusias optimalaus klimato palaikymo sistemas bei jų komponentus
 3. Formuoti gebėjimus ir kompetencijas, būtinas optimalaus klimato salone sistemų techninei būklei įvertinti, darbingumui palaikyti ir atstatyti.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Įvertinti optimalaus klimato kontrolės sistemų automobiliuose būtinybę.
 2. Įvertinti optimalaus klimato kontrolės sistemų elektrifikuotuose automobiliuose tipus ir jų struktūrą.
 3. Ardyti ir surinkti  optimalaus klimato automobilio salone užtikrinančias sistemas ir mechanizmus.
 4. Įvertinti optimalaus klimato automobilio salone užtikrinančių sistemų būklę pagal išorinius požymius ir diagnozavimo priemonėmis.
 5. Atlikti reglamentinius optimalaus klimato automobilio salone užtikrinančių sistemų darbus laikantis gamintojo nurodymų ir rekomendacijų.

Aptikti gedimus optimalaus klimato automobilio salone užtikrinančiose sistemose, nustatyti jų priežastis ir pašalinti gedimus pakeičiant arba suremontuojant detales.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Skaičiuoklė - viena iš populiariausių programų dokumentams su skaičiuojamaisiais elementais projektuoti ir tvarkyti. Paprastai valdoma ir vaizdžia grafine programų sąsaja galima tvarkyti ne tik atskirus dokumentus, bet ir dokumentų sistemas.

Šią programą galima naudoti namų ūkio apskaitoje, buhalterijoje, vadyboje, kitur kur reikalinga produktyvi duomenų analizė.

Pabaigę mokymus, gebėsite dirbti MS Excel programa. Mokėsite formatuoti  duomenis, žinosite koordinačių tipus ir skirtumus tarp jų, įvairių skaičiavimo funkcijų panaudojimą, duomenų rikiavimo, filtravimo ypatumus. Mokėsite išskirti duomenis panaudojant sąlyginį formatavimą, apibendrinti informaciją naudojant diagramas, parengti ataskaitas naudojant suvestines lenteles. Apsaugoti duomenis nuo sunaikinimo ir juos atspausdinti.

Programos tikslas. Išugdyti darbo su MS Excel programa kompetencijas, kurios padės efektyviai naudoti šiuolaikines skaitmenines technologijas kasdieninėje ir profesinėje veikloje.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Išmokyti formatuoti, redaguoti skaičiuoklės dokumentą.
 2. Išmokyti atlikti pagrindinius skaičiavimus naudojant MS Excel formules ir funkcijas.
 3. Išmokyti rengti suvestines ir ataskaitas.
 4. Susipažindinti su dokumento apsaugos galimybėmis.
 5. Išmokyti apibendrinti informaciją naudojant MS Excel diagramas.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Rengti ir redaguoti skaičiuoklės dokumentą.
 2. Atlikti skaičiavimus naudojant skaičiuoklę.

Tvarkyti duomenų lenteles, rengti ataskaitas ir grafiškai vaizduoti duomenis.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Vienas prancūzų gurmanas kartą pasakė: „Yra penki dailieji menai: tapyba, skulptūra, poezija, muzika ir architektūra, kurių pagrindinė šaka yra konditerija“.

   Ši mintis daug pasako apie konditeriją. Kepinys – tai meno kūrinys. Todėl graži kepinio  išvaizda įpareigoja. Gražus kepinys neturi nuvilti ir savo skoniu.  Gražiais ir skaniais kepiniais mes mėgaujamės visada. Tai daug „saldžių akimirkų“ prie kavos ar arbatos puodelio.

    Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Kremų gaminimas tortų ir pyragaičių pertepimams“ padės mokymų dalyviams atrasti savo pomėgius, interesus ir   mėgstamą veiklą.

   Mokymų metu dalyviai susipažins su konditerijos tradicinėmis ir naujausiomis žaliavomis, technologijomis, jų panaudojimu ir pritaikymu. Praktinių užsiėmimų metu mokysis gaminti įvairius šiuolaikiškus bei tradicinius kremus tortų ir pyragaičių pertepimams, estetiškai ir kūrybiškai dekoruoti ir patiekti pagamintus konditerijos gaminius.

   Mokymų dalyviai susipažins su konditerio specialybe - tai gali turėti įtakos ateityje renkantis profesiją ar darbinę veiklą, padėti prisitaikyti besikeičiančioje aplinkoje.

Programos tikslas. Pagaminti kremus ir jais pertepti arba įdaryti kreminės konditerijos gaminius (tortus, pyragus, vyniotinius, pyragaičius, keksus, plokštainius ir kt.).

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Išmanyti kremų asortimentą ir paskirtį, jų gaminimo technologiją;
 2. Mokėti gaminti įvairius kremus;
 3. Pertepti ir įdaryti kremais kreminės konditerijos gaminius;
 4. Išmanyti kreminės konditerijos gaminių kokybės reikalavimus, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Parinkti ir paruošti žaliavas konditerijos gaminiams gaminti.

Gaminti kreminės konditerijos gaminius.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Praktinių užsiėmimų metu programos dalyviai mokysis gaminti įvairius šiuolaikiškus, tradicinius ar išskirtinius konditerijos gaminius, juos estetiškai patiekti, saugiai naudotis įrenginiais. Organizuojama veikla padės dalyviams atrasti savo pomėgius, interesus, mėgstamą veiklą, tapti savarankiškais, kūrybiškais, bus plėtojami bendravimo, darbo komandoje, sprendimų priėmimo įgūdžiai. Užsiėmimų metu programos dalyviai susipažins su konditerio specialybe, tai gali turėti įtakos ateityje renkantis profesiją ar darbinę veiklą, padėti prisitaikyti sparčiai besikeičiančioje aplinkoje.

Dalyvis, baigęs Konditerijos pusgaminių ir puošimo elementų gamybos mokymo programą, išmanys konditerijos pusgaminių asortimentą, gamybą, puošybos elementų gamybą, pritaikymą, mokės naudotis universalia ir specialia virtuvės įranga..

Programos tikslas. Gaminti konditerijos pusgaminius, apipavidalinimo ir dekoravimo elementus, įgyti   profesinių žinių bei praktinių įgūdžių, kuriuos galima būtų pritaikyti kasdienėje savo veikloje.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Gaminti konditerinius pusgaminius.
 2. Dekoruoti elementus iš cukrinės, marcipano masės.
 3. Dekoruoti elementus iš kremų, glajų, šokolado, marcipano masės ir kt.
 4. Apipavidalinti konditerijos gaminius pabarstais, vaisių ir uogų drebučiais, vaisiais ir uogomis, gyvomis gėlėmis, nuotraukomis, tyrėmis, pastomis, uogienėmis ir kt.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

Gaminti konditerijos pusgaminius, apipavidalinimo ir dekoravimo elementus.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Automatizuoto projektavimo sistemos yra plačiai paplitusios inžineriniame projektavime. Jos skirtos kurti ir peržiūrėti projektų dokumentaciją (brėžinius ir erdvinius modelius).

AutoCAD programinė įranga yra naudojama statybos, architektūros ir dizaino srityse, konstrukcijų ir inžinerinių tinklų projektavime, medienos ir baldų pramonėje, žemėtvarkoje ir geoinformacinėse sistemose, mašinų, prietaisų, elektrotechnikos, automatikos ir pramonės technologinės įrangos projektavime bei energetikos sektoriuje.

Todėl yra reikalingi kvalifikuoti specialistai, sugebantys tiksliai, be klaidų projektuoti ir parengti dokumentaciją, mokantys aiškiai skaityti brėžinius ir kokybiškai įgyvendinti technologinius procesus.

Programos dalyviai išmoks dirbti su  populiariausia, universalia automatizuoto dvimačio ir trimačio projektavimo sistema, turinčią savyje kompleksą funkcijų ir komandų, skirtų braižymui, vizualizacijos kūrimui, dokumentacijos paruošimui bei duomenų dalijimuisi.

Įmonėse yra daug specialistų, kurie nemoka naudotis šia programa, todėl programos dalyviams bus sudarytos visos sąlygos išmokti dirbti su AutoCAD programa.

Programos tikslas. Išugdyti pirmines inžinerinio projektavimo AutoCAD programa kompetencijas.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Analizuoti AutoCAD programos paskirtį, panaudojimo galimybes pramonės ir mokslo srityse.
 2. Įgyti projektavimo Autocad programa įgūdžius, išmokti braižyti dvimatėje ir trimatėje  aplinkoje
 3. Išugdyti brėžinių braižymo, projektavimo ir redagavimo AutoCAD programa dvimatėje ir trimatėje erdvėje įgūdžius.
 4. Ugdyti bendrąsias kompetencijas. Sudominti kompiuterinio projektavimo galimybėmis.

 

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Braižyti dvimačius objektus.

Braižyti trimačius objektus.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Sunku įsivaizduoti kasdienį gyvenimą be išmaniųjų technologijų. Jos neatsiejama tiek asmeninio, tiek profesinio gyvenimo dalis, kuri nuolat kinta, todėl būtina tobulinti šias kompetencijas, kad neatsilikti ir turėti bendrą supratimą apie vykstančius pokyčius ir naujoves.  Kompiuterinis raštingumas - informacinių ir komunikacinių technologijų išmanymas, mokėjimas ir gebėjimas taikyti kompiuterio techninę ir programinę įrangą vartotojo lygiu. Šių žinių išmanymas palengvina kiekvieno kasdienybę.

Programos tikslas. Sudaryti galimybę atsakingai, tikslingai ir saugiai taikyti šiuolaikines technologijas, siekti, kad informacinių ir komunikacinių technologijų srityje dalyviai įgytų žinių ir patyrimo, leisiančių gyventi visavertį gyvenimą žinių visuomenėje.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Gebėti saugiai, tikslingai ir teisėtai naudoti informacinių ir komunikacinių technologijų technines bei programines priemones;
 2. Įgyti informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo žinių bei gebėjimų, reikalingų kasdienėje veikloje, ir išsiugdyti vertybines nuostatas.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Gebėti valdyti informaciją.
 2. Mokėti bendrauti pasitelkus skaitmenines technologijas.

Mokėti kurti, tvarkyti ir spausdinti tekstinius dokumentus.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Karštų mėsos patiekalų gaminimo, pateikimo neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa skirta užtikrinti galimybes ne jaunesniems kaip 18 metų asmenims dalyvauti švietimo veikloje siekiant įgyti profesinių žinių, svarbių įsitraukimui į besikeičiančią darbo rinką, įgyti naujų žinių ir praktinių įgūdžių panaudojimui profesinėje veikloje ar siekiant padidinti savo galimybes darbo rinkoje. Programa taip pat skirta programos dalyviams, siekiantiems gilinti supratimą apie karštų mėsos patiekalų gaminimo technologijas ir plėsti bendrąjį išsilavinimą, taip pat  aktyviam dalyvavimui bendruomeniniame gyvenime.

Programos tikslas. Suteikti žinias ir gilinti supratimą apie karštuosius mėsos patiekalus. Suformuoti dalykinius gebėjimus, siekiant įsisavinti žinias ir jas taikyti praktinėje veikloje, gaminant bei pateikiant karštuosius mėsos patiekalus.

Gebėti savarankiškai pagaminti karštus mėsos patiekalus pagal receptūrą ir technologines korteles ir juos pateikti.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Gilinti supratimą apie karštų mėsos patiekalų gaminimo ypatumus ir pateikimą.
 2. Suteikti dalykines žinias, kaip parinkti tinkamą garnyrą ir padažą prie karštų mėsos patiekalų, įvertinti jų kokybę jusliniu būdu.
 3. Supažindinti su naujomis karštų mėsos patiekalų gaminimo technologijomis.
 4. Suteikti žinias, reikalingas parenkant patiekalų gaminimui  maisto produktus ir žaliavas, jų apdorojimo būdus, reikalingą įrangą ir įrankius.
 5. Išmokyti savarankiškai pagaminti karštus mėsos patiekalus pagal receptūras ir technologines korteles ir juos pateikti.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą.
 2. Gaminti karštuosius patiekalus.

Įvertinti patiekalų kokybę ir juos apipavidalinti.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Spartus interneto tinklo plėtojimas lėmė, kad šiandien beveik kiekviena įstaiga informacijos sklaidai naudoja interneto svetaines, todėl vienu iš  pagrindinių iššūkių tampa patrauklaus svetainės turinio kūrimas, siekis  išsiskirti ir būti pastebėtu.

Tai lemia ir vartotojų komunikacijos įpročių pokytį - šiandieniniame pasaulyje šalia tradicinių komunikacijos priemonių atsirado socialinės medijos, kurios praplėtė organizacijų galimybių ribas. Įvairios organizacijos socialinius tinklus naudoja kaip sėkmingą komunikacijos ir rinkodaros plėtros priemonę - jų dėka palaikomas kasdienis ryšys su klientais, stebimi rinkos pokyčiai.

Lietuvoje taip pat daugėja organizacijų, kuriančių profilius socialiniuose tinkluose, todėl siekdami sukurti gerą įvaizdį ir pritraukti tikslinę auditoriją įstaigos tikslams pasiekti - svarbu tobulinti socialinių tinklų administravimo įgūdžius.

Ši mokymo programa skirta ugdyti kūrybiškumą, įgyti internetinės svetainės ir socialinių tinklų turinio kūrimo įgūdžių ir išmokti valdyti socialinių tinklų paskyras.

Mokymų dalyviai susipažins su šiuolaikinėmis medijomis ir informacijos sklaidos priemonėmis, turės galimybę tobulinti rašymo, fotografijos įgūdžius. Išmoks  rengti tekstinę ir vaizdinę informaciją, skirtą publikuoti įstaigos internetiniame tinklapyje. Įgis žinių, kaip komunikuoti ir kurti patrauklų turinį socialiniuose tinkluose.

Programos tikslas. Ugdyti internetinės svetainės ir socialinių tinklų turinio kūrimo ir socialinių tinklų valdymo įgūdžius.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Suteikti žinių apie šiuolaikines medijas ir informacijos sklaidos priemones, duomenų apsaugos, autorinių teisių ir teisės į atvaizdą apsaugos reikalavimus.
 2. Suteikti įgūdžius rengti tekstinę ir vaizdinę informaciją publikuoti įstaigos internetiniame tinklapyje ir socialinių tinklų paskyrose, atlikti įstaigos internetinio puslapio turinio kokybės priežiūrą ir informacijos atnaujinimą pagal bendruosius reikalavimus interneto svetainėms.
 3. Ugdyti gebėjimus rengti ir publikuoti informaciją įstaigos socialinių tinklų paskyrose, taikyti socialinių tinklų rūšių ir reklamos galimybes, komunikuoti ir teikti apibendrintą socialinių tinklų statistinę informaciją.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Valdyti įstaigos internetinio puslapio turinį.

Valdyti įstaigos socialinių tinklų paskyras.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Visuomenėje vis labiau populiarėja gražių ir jaukių namų interjerai, vis daugiau žmonių domisi, kaip susikurti jaukius, gražius ir šiuolaikiškus namus. Stebint paskutines gyvenamųjų namų interjero kūrimo tendencijas, labai išaugo gyvenamųjų erdvių interjero dekoravimo specialistų paklausa. Profesionaliai dekoruoti gyvenamųjų erdvių interjerus reikalinga atitinkama kompetencija ir žinios.

Programos tikslas. Įgyti žinių, kaip sukurti gyvenamosios erdvės interjerą ir jį dekoruoti.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Susipažinti su interjero stiliais;
 2. Pažinti pagrindines apdailos medžiagas ir kaip jas derinti;
 3. Išmokti sukurti interjero koliažą derinant medžiagas, baldus, interjero dekoro detales.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Atpažinti interjero stilių ir sukurti interjero idėją.
 2. Planuoti gyvenamąsias erdves, taikyti spalvas ir apdailos medžiagas interjere.

Dekoruoti gyvenamąsias erdves šviestuvais ir dekoro elementais.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Programa skirta parengti programos dalyvį, gebantį atlikti dieninį, vakarinį ir šventinį makiažą. Programos metu mokymo dalyviai gebės pritaikyti dekoratyvinės  kosmetikos priemones pagal odos tipus ir spalvinį tipą. Mokymai suteiks galimybę savarankiškai parinkti makiažo technikas atsižvelgiant į kliento estetinius poreikius, integruotis į intensyviai kintančias makiažo mados tendencijas, šalies darbo rinką, organizuoti makiažo technikų atlikimą ir teikti dieninio, vakarinio, šventinio makiažo paslaugas klientams.

Programos tikslas. Ugdyti meninius įgūdžius ir supažindinti su dieninio, vakarinio ir šventinio makiažo atlikimo technikos programa.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Supažindinti su dekoratyvinės kosmetikos produktais, kurie taikomi dieninio, vakarinio ir šventinio makiažo atlikimui.
 2. Suteikti pradinius įgūdžius atliekant dieninį, vakarinį ir šventinį makiažą.
 3. Supažindinti su bazinių makiažų atlikimo kompozicijomis, spalvų derinimo principų pagrindais.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Taikyti dekoratyvinės kosmetikos priemones ir įrankius pagal odos tipą, būklę ir individualius bruožus bei higienos reikalavimus.
 2. Komponuoti dekoratyvinės kosmetikos priemonių spalvines gamas pagal spalvų derinimo pagrindus atliekant makiažą.

Atlikti dieninį, vakarinį ir šventinį makiažą.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Dekoratyvinis vaisių, daržovių ir sūrio raižymas – tai jų dalių išpjovimas ir naujos formos suteikimas naudojant specialius įrankius. Toks pjaustymas pasaulyje laikomas pilnaverte meno rūšimi, dekoratyvinio pjaustymo įgūdžiams lavinti rengiami įvairūs mokymai, o šiuos įgūdžius gerai įvaldę specialistai yra laukiami aukšto lygio restoranų virtuvėse. Europoje pjaustymo meistrais garsėja Italija, Prancūzija, geri šio amato specialistai – amerikiečiai. Baltijos šalyse nėra nei profesionalių raižymo meistrų, nei mokyklų. Prieš keletą metų ši kulinarinio meno sritis Lietuvoje apskritai buvo mažai kam žinoma, tad ir mokytojų nėra arba jų yra vienetai. Todėl daugelis kulinarų arba tiesiog virtuvės entuziastų mokosi iš interneto ir knygų, kiti daug ką daro savaip- susikuria savo techniką. Šiam darbui reikia daug kantrybės, kruopštumo, atkaklumo, tačiau šių produktų sukurtais meniškais darbais galima įspūdingai papuošti vaišių stalą ir nustebinti įvairių švenčių dalyvius.

Programos tikslas. Sudaryti  galimybę besidomintiems gastronominėmis naujovėmis susipažinti su vaisių ir daržovių raižymo technika. Įgytas praktines žinias būtų galima pritaikyti kasdienėje ar profesinėje veikloje.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Supažindinti su priemonėmis, kurios tinka vaisių, daržovių ir sūrio raižymui.
 2. Supažindinti su vaisiais, daržovėmis ir sūriais, kurie tinka meniniam drožinėjimui.
 3. Pademonstruoti, kaip galima sukurti vaisių padėklą, vaisių palmę.
 4. Skatinti suaugusiųjų kūrybinius, meninius gebėjimus.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Pasirinkti dekoravimui tinkamus vaisius,  daržoves ir sūrius naudojant tinkamus įrankius raižymui.

Meniškai paruošti vaisių padėklą.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Šiandien į technologijų naudojimą yra įtrauktas kiekvienas. Visas pasaulis naudojasi tokiomis paslaugomis kaip apsipirkimas internetu, mokymasis nuotoliniu būdu, mokesčių apmokėjimas, kasdienės informacijos ieškojimas. Programavimas šiais laikais yra daugelio mūsų kasdienių elementarių ir sudėtingų dalykų pagrindas, todėl turėjimas programavimo pagrindų suteikia pranašumą darbo rinkoje. Kiekvienas gali sukurti patrauklų ir naudingą įrankį vos susipažinęs su programavimo pagrindais, vėliau gali tęsti ir konkretinti žinias pasirinktoje informacinių technologijų srityje. Ši mokymo programa skirta norintiems išmokti tinklapių kūrimo pagrindų ir jų programavimo, tai galimybė susipažinti karto su keliomis programavimo sritimis. Mokymai suteiks galimybę ugdyti kūrybiškumą kuriant šiuolaikiškas ir pritaikytas mobiliems įrenginiams interneto svetaines, lavinti kritinį bei loginį mąstymą programuojant atitinkamas interneto svetainės dalis.

Programos tikslas. Ugdyti naudojimosi pagrindinėmis tinklapių kūrimo technologijomis įgūdžius.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Suteikti žinių apie šiuolaikines technologijas, skirtas interneto svetainių kūrimui.
 2. Suteikti įgūdžius atrinkti, sukoduoti, stilizuoti tekstinę bei vaizdinę informaciją, naudojant turinio žymėjo (HTML) bei stiliaus aprašymo (CSS) kalbas.
 3. Suteikti pradinius įgūdžius programuojant ir derinant tinklapiams aprašytam programiniam kodui.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Pažymėti turinį pagal jo prasmę HTML žymėmis.
 2. Stilizuoti HTML elementus naudojant CSS.
 3. Suprojektuoti prie kelių skirtingų ekranų prisitaikančią interneto svetainę.

Programuoti dinamiškus tinklapio komponentus.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Programa skirta suaugusiems nuo 18 metų asmenims parengti, kurie gebėtų savarankiškai aptarnauti svečius: juos sutikti, priimti, suteikti informaciją, išlydėti, prižiūrėti bendrą tvarką.

Kiekvienais metais mūsų šalyje plečiasi maitinimo įmonių tinklas: naujai atidaromi įvairūs barai, kavinės, greito maitinimo įmonės, restoranai, taip pat kuriasi kaimo turizmo sodybų tinklas. Todėl labai svarbu, kad aptarnaujantis personalas atliktų savo darbą profesionaliai, būtų gerai pasiruošę lankytojų aptarnavimui, gebėtų priimti užsakymus, išmanytų valgių ir gėrimų patiekimą, mokėtų serviruoti stalus, lankstyti įvairiais būdais servetėles. Taip pat sugebėtų aptarnauti svečius šventiniuose pobūviuose, priėmimuose, mokėtų gaminti karštus gėrimus.

Programos tikslas. Gebėti aptarnauti svečius.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Susipažinti su indų ir įrankių rūšimis, stalo užtiesalais ir jų paskirtimi.
 2. Išsiaiškinti pagrindinius stalo serviravimo principus.
 3. Sužinoti pagrindinius lankytojų aptarnavimo būdus.
 4. Išmokti patiekti patiekalus ir gėrimus.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Paruošti darbui stalo indus, įrankius, taures, stalo užtiesalus.
 2. Serviruoti stalus.
 3. Patiekti patiekalus ir gėrimus.
 4. Aptarnauti pobūvių svečius ir konferencijų dalyvius.
 5. Derinti gėrimus su patiekalais ir patiekti juos svečiams.

Aptarnauti svečius prie baro.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Programos aktualumą lemia šiuo metu augantis suaugusiųjų saviraiškos poreikis, susidomėjimas neformaliuoju švietimu ir tęstiniu profesiniu mokymu. Programa suteikia galimybes realizuoti turimus gebėjimus bei turimą kūrybinį potencialą. Jau įgyti programos dalyvių gebėjimai išplėtos jų kūrybiškumą, estetiškumą, įgytas kompetencijas galės pritaikyti įsidarbinant siuvimo fabrikuose ar dirbant pagal individualią veiklą, lengviau galės integruotis į siuvimo srities darbo rinką. Yra didelis suaugusiųjų susidomėjimas inovatyviu siuvimo medžiagų asortimentu, jo savybėmis bei pritaikymu siuvant drabužius. Taip pat programa aktuali dėl to, kad dalyviams suteiks žinių ir informacijos apie moderniausią ir naujausią siuvimo ir  drėgminio šiluminio apdorojimo įrangą.

Programos tikslas. Sudaryti  galimybę įvairių poreikių ir gebėjimų asmenims, gyvenantiems Kėdainių rajono savivaldybėje, įgyti siuvimo medžiagų ir įrenginių profesinių žinių bei praktinių įgūdžių, kuriuos galima būtų pritaikyti kasdienėje savo veikloje, vystant smulkųjį siuvimo paslaugų verslą, ar dirbti įvairiose siuvimo įstaigose.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Supažindinti su siuvimo pramonėje naudojama įranga, išaiškinti siuvimo mašinų užtaisymą, mokėti pašalinti nesudėtingus mašinos darbo sutrikimus.
 2. Išmokyti siūti su tiesiasiūlėmis ir specialiosiomis siuvimo mašinomis.
 3. Mokėti atlikti rankinius dygsnius ir siūti mašinines siūles.
 4. Supažindinti su audinių asortimentu ir jų pritaikymu gaminių siuvimui.
 5. Ugdyti suaugusiųjų kūrybinius gebėjimus ir skatinti tapti aktyviais visuomenės nariais.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Paruošti siuvėjo darbo vietą ir siuvimo technologinio proceso metu naudojamą įrangą.
 2. Paruošti medžiagas ir reikalingą furnitūrą.

Atlikti siuvimo operacijas pagal nurodymus.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Darbo rinkoje yra paklausūs įvairių maisto ruošimo sričių specialistai. Picų gaminimo mokymo programa yra skirta suteikti žinių ir gebėjimų asmeniui, kuris gebėtų, parinkti maisto produktus ir žaliavas, atlikti jų pirminį apdorojimą, gaminti ir kepti nesudėtingos technologijos picas ir jas apipavidalinti, parinkti priedus ir patiekti vartotojui.

Programos tikslas. Išmokti gaminti, apipavidalinti ir patiekti picą.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Naudojantis technologine kortele, apskaičiuoti žaliavų kiekį;
 2. Pasiruošti darbo vietą, įrankius ir įrangą;
 3. Pasiruošti darbui reikalingas žaliavas ir produktus;
 4. Laikantis technologinių operacijų nuoseklumo, iškepti ir patiekti picą.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Paruošti ir tvarkyti darbo zoną.
 2. Parinkti ir apdoroti maisto produktus ir žaliavas picoms kepti.

Kepti, apipavidalinti ir patiekti picas.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Šiuo metu labai  populiarios, paklausios ir madingos paviršių dekoravimo technologijos interjeruose. Programos dalyviai turės galimybę susipažinti su naujausia meninio dekoravimo medžiagų įvairove, ugdyti meninį skonį, įvaldyti paviršių dekoravimo technologijas, kurias galės taikyti kurdami savo  namų interjerus, bei siūlyti savo paslaugas užsakovams, dizaineriams, rengiantiems tiek asmenines erdves, tiek visuomeninės paskirties patalpas. Baigę šią programą asmenys galės plėtoti privatų verslą.

Programos tikslas. Dekoruoti plokštumas struktūriniais dažais ir tinkais.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Gebėti apibūdinti plokštumų dekoravimo medžiagas. 
 2. Kurti meninę dekoratyvinę kompoziciją.
 3. Dekoruoti plokštumą interjere pagal meninį dekoratyvinės kompozicijos projektą.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Sukurti meninį projektą.

Atlikti plokštumos  dekoravimą pagal  meninį projektą.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Programą ‚Meistras namuose“ baigęs asmuo įgis gyvenimo praktikos - būtinų žinių ir gebėjimų, reikalingų savarankiškai atlikti buities gerinimo ir smulkius remonto darbus namų ūkyje. Iškilus būsto įrangos priežiūros nesklandumams, neprireiks eikvoti laiko ir lėšų kvalifikuotų specialistų paieškai. Įgytos žinios ir gebėjimai suteiks realią galimybę prisidėti prie šeimos gerovės, ugdys pasitikėjimą savimi, formuos savivertę.

Programos tikslas. Įgyti žinių ir gebėjimų atlikti nesudėtingus remonto ir priežiūros darbus namų ūkyje.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Įgyti žinių ir gebėjimų atlikti dailidės darbus.
 2. Valyti kanalizacijos sistemą, sanitarinius mazgus.
 3. Keisti vandens maišytuvus, jungti santechnines žarneles.
 4. Atlikti smulkius remonto ir priežiūros darbus namų ūkyje.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Atlikti dailidės darbus.
 2. Prižiūrėti kanalizacijos sistemą, sanitarinius mazgus.

Atlikti smulkius remonto ir priežiūros darbus namų ūkyje.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Tai populiari ir perspektyvi sritis, nes vis daugiau žmonių naudojasi manikiūrininko paslaugomis. Šiai profesijai reikalingi svarbiausi bendrieji gebėjimai ir asmeninės savybės: kruopštumas, kantrybė, atidumas, darbštumas, kūrybingumas, vaizduotė, gebėjimas įvertinti žmogaus nagų būklę,  gebėjimas piešti ir komponuoti, derinti spalvas, taisyklingai ir estetiškai atlikti lakavimą.

Programos tikslas. Išmokti atlikti klasikinį manikiūrą, lakuoti nagus ir pritaikyti tinkamą nagų dailės techniką.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Įvertinti nagų būklę, išmanyti natūralaus nago sandarą ir funkcijas;
 2. Paruošti darbo vietą neinvazinėms rankų odos priežiūros procedūroms pagal grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimus, mokėti atlikti dezinfekciją ir sterilizaciją;
 3. Gebėti parinkti tinkamas medžiagas ir priemones;
 4. Laikantis technologinės sekos atlikti klasikinį higieninį manikiūrą, nulakuoti nagus ir pritaikyti tinkamą nagų dailės techniką. 

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

 1. Įvertinti nagų būklę, išmanyti natūralaus nago sandarą ir funkcijas, paruošti ir sutvarkyti darbo vietą.
 2. Parinkti tinkamas medžiagas ir priemones, atlikti klasikinį higieninį manikiūrą žnyplutėmis ir žirklutėmis.

Lakuoti nagus ilgalaikiu laku ir pritaikyti tinkamą nagų dailės techniką.

Sukūrimo data2022-10-25
VykdytojasKvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Šiuolaikiniame technologijų amžiuje beveik visa gamyba automatizuota. Technologiniai procesai valdomi ir stebimi programuojamais loginiais valdikliais. Jie pasižymi labai didelėmis valdymo ir informacijos apdorojimo galimybėmis. Loginiai valdikliai programinėmis priemonėmis lengvai pritaikomi įvairiems valdymo uždaviniams spręsti ir gali būti greitai perprogramuojami. Pasitelkus pritaikytas loginiams valdikliams programines kalbas, kuriamos lanksčios, patikimos valdymo sistemos, užtikrinančios aukštą automatizavimo lygį. Loginių valdiklių programavimo gebėjimą  darbdaviai vertina kaip vieną iš esminių kompetencijų technologinių procesų valdyme.

Programos tikslas. Įgyti loginių valdiklių programavimo pagrindus.

Uždaviniai:

Programos uždaviniai:

 1. Žinoti programuojamųjų loginių valdiklių funkcijas, struktūrą, paskirtį.
 2. Atpažinti programavimo kalbas.
 3. Programuoti loginius valdiklius.

Gebėjimai, įgyjamos kompetencijos:

Programuoti loginius valdiklius.